O nama

Naše poduzeće punih 30 godina kontinuirano pruža računovodstvene usluge nizu trgovačkih društava (u vlasništvu domaćih i stranih ulagača) i obrtnika s područja Varaždinske  i Međimurske županije.

U obavljanju naših usluga koristimo suvremenu informatičku opremu te provjerene i usklađene knjigovodstvene programe. Članovi našeg tima raspolažu s potrebnim znanjem i dugogodišnjim iskustvom u računovodstvenim poslovima (u prosjeku imaju 15 godina radnog iskustva na navedenim poslovima). Posjedujemo certifikat „Ovlašteni računovođa“.

I danas nam je najbolji marketing preporuka zadovoljnih klijenata.

Obratite nam se s povjerenjem. Jamčimo Vam točnost i ažurnost u obavljanju računovodstvenih poslova te čuvanje poslovnih tajni i podataka.

Računovodstvo revizija Varaždin
Računovodstvo revizija Varaždin

Usluge

Za potrebe korisnika naših usluga

  • vodimo sve propisane poslovne knjige (dnevnik, glavnu knjigu i pomoćne knjige),
  • izrađujemo financijska (bilanca, račun dobiti i gubitka itd.) i porezna izvješća,
  • izrađujemo različite analize i izvješća za interne potrebe korisnika,
  • tumačimo zakonske propise iz područja računovodstva i financija te pružamo usluge savjetovanja,
  • vršimo obračun plaća,
  • vodimo analitičke knjigovodstvene evidencije (salda konti kupaca i dobavljača)
  • vršimo obračun poreza na dobit za poduzetnike, odnosno poreza na dohodak za obrtnike,
  • vodimo knjige IR-a i UR-a za obrtnike te obračun PDV-a,
  • obavljamo platni promet u zemlji i inozemstvu ( mogućnost izvršenja platnih naloga korištenjem nekih od telekomunikacijskih puteva-telefaksa, e-maila ili interneta).