Kontakt

Računovodstvo-revizija d.o.o.
Krešimira Filića 33, Varaždin
OIB: 53816962148

Osnovne informacije

Puni naziv: RAČUNOVODSTVO-REVIZIJA d.o.o. za računovodstvo, reviziju, financije i porezno savjetovanje
Skraćeni naziv: RAČUNOVODSTVO-REVIZIJA d.o.o.
Tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Varaždinu.
MBS: 070004194
Temeljni kapital od 20.000,00 kn plaćen je u cijelosti.
Članovi društva: Ljubica Kocijan, Josip Kocijan i Ivana Greguraš

Pošaljite nam poruku