Usluge

Za potrebe naših klijenata:

 • vodimo sve propisane poslovne knjige (dnevnik, glavnu knjigu i pomoćne knjige),
 • izrađujemo financijska (bilanca, račun dobiti i gubitka itd.) i porezna izvješća,
 • izrađujemo različite analize i izvješća za interne potrebe korisnika,
 • tumačimo zakonske propise iz područja računovodstva i financija te pružamo usluge savjetovanja,
 • vršimo obračun plaća,
 • vodimo analitičke knjigovodstvene evidencije (salda konti kupaca i dobavljača)
 • vršimo obračun poreza na dobit za poduzetnike, odnosno poreza na dohodak za obrtnike,
 • vodimo knjige IR-a i UR-a za obrtnike te obračun PDV-a,
 • obavljamo platni promet u zemlji i inozemstvu.

PREDNOSTI:

Online računovodstveni softver

 • Sve što Vam je potrebno samo je pristup internetu
 • Mi Vam dodjeljujemo korisničko ime i lozinku i u svakom trenutku možete imati uvid u podatke kao što su: otvorene stavke kupaca i dobavljača, analitičke kartice kupaca i dobavljača, ulazne i izlazne račune i bilancu stanja.

Devizna i kunska plaćanja putem – Internet bankarstvo

 • Omogućuje Vam brže i efikasnije plaćanje svih vrsta obveza prema dobavljačima i državi
 • Omogućuje uvid u naplatu kupaca u tom danu.

Elektronsko podnošenje prijava obrazaca

 • Komunikacija s Poreznom upravom i Finom
 • Prijave/odjave radnika na Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
 • Nema trošenja vremena na odlazak i čekanje te nema dodatnih prijevoznih troškova.

Izrada rezultata poduzeća/obrta

 • prema dogovoru s poduzećem ili obrtom mjesečno ili tromjesečno izrađujemo rezultate poslovanja uz analizu istih.

Porezno savjetovanje

 • Porezno savjetništvo je djelatnost kojom se u skladu s pravnim, gospodarstvenim, poreznim i računovodstvenim sustavom Republike Hrvatske, osigurava na pouzdan način pravilna primjena poreznih propisa od poreznih obveznika te djelatnost davanja savjeta o poreznim pitanjima, zastupanje u poreznim postupcima pred poreznim tijelima i izrada poreznih prijava.